បោះពុម្ពផ្សាយៈ   2019-01-03 11:18:24  មើល   2564

ប្រវត្តរូបសង្ខេបដែលត្រូវបំពេញកំឡុងពេលធ្វើជំរឿន ២០១៩

ប្រវត្តរូបសង្ខេបដែលត្រូវបំពេញកំឡុងពេលធ្វើជំរឿន ២០១៩


ព័ត៌មាននិងសកម្មភាព
ការកែប្រែកម្មវិធីចុះធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱស...

ការកែប្រែកម្មវិធីចុះធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា

2019-01-03 11:06:58
មើល 228


លិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈ...

លិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីការធ្វើជំរឿនសមាជិកគណៈឱសថការីកម្ពុជា

2018-12-20 23:23:54
មើល 224


សំណើផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថសម័យ ឱសថបំប...

សំណើផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថសម័យ ឱសថបំប៉នសុខភាព ផលិតផលសុខភាព ឱសថបូរាណ ប្រតិករ ឧបករណ៍បរិក្ខាពេទ្យ គ្រឿងសំអាង និងផលិតផលដែលមានគុណភាពក្នុងការបង្ការ ឬ.......... ។ សំរាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមចូលមើលឯកសារខាងក្រោម.....

2017-10-30 15:10:12
មើល 1191


ការបណ្តុះបណ្តាល


ការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការអនុវត្តន៍ល្អក្នុងឱសថស្ថាន បានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ថ្ងៃទី ២២ និង ទី ២៣​ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

សមាជិកថ្មី

01590
ប៉ែន សុមុនិនាថ
បើកឱសថស្ថានផ្ទាល់ខ្លួន
privacy...
privacy...01589
ម៉ី ស្រីសំបូរ
បើកឱសថស្ថានផ្ទាល់ខ្លួន
privacy...
privacy...01588
លឹម សក្ក័ដា
ឯកជន
privacy...
privacy...01587
ហាក់ យេកលីន
Medical rep
privacy...
privacy...01586
ឆៃលីម ផល
បើកឱសថស្ថានផ្ទាល់ខ្លួន
privacy...
privacy...01585
ស្រីអូន យឹម
ឯកជន
privacy...
privacy...01584
សាំង សម្ផស្ស
មន្ទីរពិសោធន៏នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តតាកែវ
privacy...
privacy...01583
អ៊ុច យក់តារារស្មី
ធ្វើការឯកជន
privacy...
privacy...01582
បូរ៉ាមី ឆែម
គ្រប់គ្រងឱសថស្ថានផ្ទាល់ខ្លួន
privacy...
privacy...01581
តិក សេងសុមនា
បុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយឱសថ
privacy...
privacy...